Lasse Törnqvist

Lasse Törnqvist, kornett och kapellmästare - född 1935 i Bromma i Stockholm. Han började spela kornett vid 15 års ålder och är självlärd. Efter att ha spelat traditionell jazz mellan 1952 - 57 bland annat i skolbanden Midnight Stompers och Mau Mau Jazz Band lämnade han jazzmusiken en tid, men började 1973 att spela igen i mer swing- och mainstreaminfluerade band som Olle Orrjes Jazzband och Lasse Törnqvist Blue Stars. I det förra bandet medverkade bland andra saxofonisten Anders Lindskog och i det senare saxofonisten Nisse Sandström och trombonisten Folke Rabe.

Under 1980-talet började Lasse också experimentera med mindre sättningar för att försöka nå fram till en mer lågmäld, nyanserad och akustiskt orienterad musik. Bland annat spelade han ofta på duo - med kornett och piano. I maj 1992 kom av en tillfällighet sättningen kornett, gitarr och bas att användas.

Därmed föddes SWEET JAZZ TRIO som sedan dess har framträtt i många olika sammanhang - förutom på jazzklubbar, jazzfestivaler och i många andra sammanhang runt om i Sverige även på jazzfestivaler och konserter i Norge, Finland och Japan.